Nr. 13

Författare: CHEYNEY, PETER

Titel: MISSFÖRSTÅ MIG RÄTT

 ...Jag tycker du är en bastard. Han klippte till mig. Han sveper in ett hårt slag i nian, som vräker mig åt sidan. Då Dominguez sticker handen innanför skjortan efter sin pistol, får jag in en praktfull råsop och slänger mig sen över bordet efter honom.
 ...Det var hemskt, señor, säger han. Halva haciendan var söndersprängd, väggarna var utblåsta och möblerna slagna i spillror ... Peranza hotell är ett bra ställe och manikyrflickorna där är sådana sötnosar att man skulle tro att man har dråsat in i lustgården Edens strömlinjeavdelning, och det just på gossarnas besöksdag.
 En ny frisk, frän och frejdig Lemmy Caution-historia.