Nr. 133

Författare: HAMILTON, DONALD

Titel: SÄND ATT DÖDA

Namn: Matthew Helm
Kodnamn: Eric
Nuvarande uppdrag: Lokalisera doktor Norman Michaelis.
Inkommna rapporter: Inga
Uppdraget slutfört: - - -
Anmärkningar: Vissa allvarliga farhågor har uttalats om Matt Helm. Det är känt att hans uppdrag är utomordentligt farligt. Det har antytts att Helm inte förstår hur farlig han själv är. Ett nyligen inkommet meddelande tyder på att Helm har dödat en av våra egna toppagenter. Helm har återkallats men vägrar att lyda order. Avser enligt egen uppgift att slutföra uppdraget ensam. Helms första rapport avvaktas före eventuella åtgärder mot honom.