Nr. 145

Författare: HAMILTON, DONALD

Titel: HÅRDA TAG, MATT HELM

Namn: Matthew Helm
Kodnamn: Eric
Uppdrag: Likvidera von Sachs
Inkomna rapporter: Helm meddelat ursprungligt uppdrag slutfört. Målet skjutet. Kvinnan återförd, torterad och i dålig kondition. Helm upptäckt general von Sachs i skjutne revoltledarens läger och en av allt att döma rysk robot dold i djungeln söder om lägret.
Anmärkningar: Helms uppdrag utökas till att lokalisera och likvidera von Sachs och oskadliggöra roboten. Helm varnad om oidentifierad utländsk agentgrupp. Uppdraget kritiskt. Helm auktoriserad att tillgripa alla medel.