Nr. 150

Författare: HAMILTON, DONALD

Titel: NÄRA ÖGAT, MATT HELM

Förutsättning: Man misstänker att vetenskapsmän och andra betydelsefulla personer försetts med skuggor och att dessa skuggor har order att döda på erhållen signal. Man vet att Emil Taussig ligger bakom denna operation.

Åtgärd: Matt Helm skall avslöja en skugga och genom denna ta reda på var Taussig finns samt döda Taussig. Helm har full frihet att använda vilka metoder som helst.