Nr. 163

Författare: HAMILTON, DONALD

Titel: FARLIGT VÄRRE, MATT HELM

Namn: Matthew Helm
Kodnamn: Eric
Uppdrag: Caselius
Anmärkningar: Helm har sänts runt halva jordklotet till Sverige för att spåra upp och oskadliggöra en mystisk, oåtkommlig agent, som går under täcknamnet Caselius. Helms enda spår leder honom fram till en kvinna, som kan vara dubbelagent, och sedan vidare upp i det ödsliga Lappland... där han tror att Caselius finns... och väntar på honom.