Nr. 184

Författare: HAMILTON, DONALD

Titel: UTAN NÅD, MATT HELM

Namn: Matthew Helm
Kodnamn:Eric
Uppdrag: Kontroll av egen agent på Hawaii
Anmärkningar: Rykten och vissa tecken tyder på att Monk - vår man på Hawaii - håller på att glida av. Monk är en utomordentlig duglig och farlig agent, specialist på sprängmedel. Honolulu är trupptransporthamn. Stilla Havsområdet just nu hyperkänsligt. Helm har i uppdrag att kolla Monk och - om ryktena är riktiga - oskadliggöra honom.