Nr. 191

Författare: CHASE, JAMES HADLEY

Titel: RAKT I FÄLLAN

Doreys agent i Prag var avslöjad och en ny man måste in. Mark Girland skulle luras att locka den tjeckiska hemliga polisens uppmärksamhet till sig, medan den nye agenten smögs in. Girland skulle nog nappa om lockbetet var tillräckligt fett ... Att Girland inte väntades få behålla vare sig betet eller livet utgick Dorey ifrån. Men det var tredje gången han missbedömde Mark Girland.