Nr. 235

Författare: HAMILTON, DONALD

Titel: DÖDLIGT ALLVAR, MATT HELM

Namn: Matthew Helm
Kodnamn: Eric
Uppdrag: Los Angeles - Anette O'Leary
Anmärkningar: En kvinnlig underagent har påträffats mördad. Hon var inte inkopplad på något uppdrag, men mycket tyder på att hon arbetat på egen hand, att hon kommit på något så stort att någon ansett sig tvungen att tysta henne. Situationen förefaller alarmerande. Helm ska undersöka vad hon kommit på ... och är auktoriserad att tillgripa alla medel.