Nr. 260

Författare: HAMILTON, DONALD

Titel: INGEN NÅD, MATT HELM

Namn: Matthew Helm
Kodnamn: Eric
Uppdrag:Kodord: Dubbel Negativ
Anmärkningar: Helm var nere i Mexiko på några dagars ledigt - där någon försökte likvidera honom. När sådant drabbar en av våra agenter ligger alltid något stort bakom. Vi vet inte vem som ligger bakom eller varför man vill döda just Helm. Saken måste utredas. Och sen som sätts in på uppdraget blir det tilltänkta mordoffret självt ... Matt Helm.

Deras uppgift är att skydda vårt land genom att neutralisera - ett fint ord för likvidera - motståndarsidans agenter. Man kan kalla dem för dödens ambassadörer ... och en av de är jag MATT HELM