Nr. 278

Författare: SMITH, DON

Titel: I DÖDENS GREPP

 För unge Chris Randalls skull gav sig Tim Parnell ut i den hårda värld, där en tjallare eller snokare inte blir märkt för livet - utan för döden. Men Parnell gav tusan i den tydliga varning han fick ... och till slut nådde han
sitt mål. De män han jagade drog sig närmare för att röja undan honom för alltid. De trodde att han redan satt ohjälpligt fast i dödens grepp ...
 Men de kände inte Tim Parnell.
 Och det var där de begick sitt stora misstag.