Nr. 376

Författare: FRANKEL, S. / MEWS, W.

Titel: GISSLAN TAGEN

 VÄRLDSFREDEN HÄNGDE PÅ EN SKÖR TRÅD
Stämningen i generalförsamlingens stora sal hade med ens förändrats. Sladdar till sprängladdningar löpte längs väggarna, beväpnade vakter stod vid utgångarna. De likbleka delegaterna hade stränga order att inte lämna sina platser ... Och utanför FN-skrapan skrek de första tidningarna med feta svarta rubriker:
TERRORISTER OCKUPERAR FN
-HÅLLER 156 SOM GISSLAN