Nr. 397

Författare: GILMORE, JOSEPH

Titel: EXPLOSIVT HOT

-Åtta av de våra har avrättats för sin del i det misslyckade attentatet. Vår ledare har bestämt att vi måste hämnas deras död. Vi ska likvidera den man som bär huvudansvaret... och dessutom bränna ner en hel amerikansk stad! Det ska utföras genom att vi kapar en gastanker och förser den med radiostyrda minor. Sedan spränger vi tankern i någon hamn. Ett verkligt EXPLOSIVT HOT.