Nr. 398

Författare: MacANTHONY, JOE

Titel: NÅGON MÅSTE OFFRAS

De utgjorde eliten i den undre världen. De hade samlats från världens alla hörn i London inför ett mycket känsligt uppdrag. De var hänsynslösa, brutala och fanatiska var för sig - i grupp utgjorde de ett dödligt hot mot allt civiliserat liv.
Journalisten Donovan kom dem emellertid på spåren. Han vädrade sitt livs i särklass största nyhet - och snart nog verkade den också bli hans sista...