Nr. 405

Författare: REED, J.D.

Titel: FALL PÅ EGET GREPP

Med hjälp av en falsk bomb på ett flygplan tänkte Vietnam-veteranen Meade hota sig till 750 000 dollar. Och sedan hoppa i fallskärm. När snuten hittade spåren efter honom, räknade han med att befinna sig långt ute till havs. Men han hade inte räknat med att Bill Gruen, mannen som lärt honom konsten att överleva i Vietnams djungler, skulle leda jakten på honom...