Nr. 64

Författare: MANOR, JASON

Titel: DÖDEN GER INGET VAL

 Paul Case kom tillbaka till Peninsula City för att delta i kampen mot den organiserade brottsligheten. Han kom tillbaka till den stad där han hade vuxit upp, där hans far, domaren Paul Case, uppgavs ha begått självmord inför hotet att bli avslöjad som mutkolv.
Paul kunde inte fortsätta, kunde inte efter vad hans far hade gjort. Han var inte rätt man. Han drog sig tillbaka... men bara för att omedelbart bli indragen i den hetsiga valstriden om den nye borgmästaren... bara för att bli lockad ut till den gamle borgmästarens villa i samma ögonblick som denne blev skjuten... bara för att tjäna som slaktoffer i den hänsynslösa kamp gangsterbanden förde för att riva till sig makten i den lilla staden. Mot sin vilja drogs Paul med, för sent förstod han den fasansfulla verkligheten. Men en människa i yttersta nöd får oanade krafter... Paul slogs för sitt liv... slogs för sin Molly.