Nr. 66

Författare: MANOR, JASON

Titel: PÅ EGEN RISK

Det behövdes så litet... gränsen mellan vardagslivet och den värld man läser om i tidningar - den undre världen - är så lätt att glida över. Det behövs så litet... bara att bli vittne till något som de inte vill ha några vittnen till. De har inga skrupler... De har folk som "Foten", som aldrig tvekar... en krympling, urstark, ett barn, en dåre, en bödel. De har flickor som Lyn... vackra, lockande, som har valt sin väg, som använder sin kropp att nå makten.
 Alan Blake, en vanlig vardagsmänniska, hade sett för mycket... var farlig för dem... och han råkade in i en kamp... mitt liv eller ditt... öga för öga... mot dem... mot "Foten"...